Certum logo

PODPIS ELEKTORNICZNY

KWALIFIKOWANY

Podpis Elektroniczny Lublin

Podpis kwalifikowany

Elektroniczny podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną.

do 6 października 2016 r. skrót od bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, czyli podpis elektroniczny spełniający warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Obecnie jest to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny Lublin

Podpis cyfrowyPodpis elektroniczny (prawo)ePUAPPodpis niekwalifikowanyWebTrustLista TSLPodpis cyfrowyPodpis elektroniczny (prawo)ePUAPPodpis niekwalifikowanyWebTrustLista TSLPodpis cyfrowyPodpis elektroniczny (prawo)ePUAPPodpis

Elementy niezbędne do podpisania dokumentu

  • certyfikat zawierający informacje o właścicielu Certyfikatu
  • klucz publiczny, który służy do weryfikacji podpisu
  • klucz prywatny, który w przypadku certyfikatu kwalifikowanego znajduje się na karcie kryptograficznej
  • urządzenie do odczytu kart
  • aplikacja podpisująca

Kwalifikowany certyfikat w Polsce musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS)[1]. Ponadto obecnie obowiązuje ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162).

Certyfikat kwalifikowany może być wydawany jedynie osobom fizycznym. Potwierdza on przynależność klucza publicznego do danej osoby.

Instalacja certyfikatu

Pobranie certyfikatu
CERTUM wydaje certyfikat
i wysyła informację na Twój
adres email. Zainstaluj certyfikat
na karcie kryptograficznej
zgodnie z otrzymanymi
wskazówkami.

Zablokowałeś/aś swój PIN lub zgubiłeś/aś PUK ??

Instrukcja do odblokowania PIN’u pod poniższym adresem

Podpis Elektroniczny Lublin

Podpis Elektroniczny Lublin