PODPIS ELEKTRONICZNY ZESTAWY

Podpis elektroniczny lublin

Zestawy do podpisu elektronicznego

Potwierdzenie tożsamości

Zestawy Certum do podpisu elektronicznego to urządzenia do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego(często wykorzystywane przez Płatników składek ZUS do podpisywania deklaracji).

Świadczymy usługę potwierdzenia tożsamości

36,90 zł brutto

30,00 zł netto

Certum Standard

Podpis elektroniczny Lublin

343,17 zł brutto

279,00 zł netto

Zestaw do podpisu elektronicznego.
Okres ważności: 1, 2 lata

Zestaw Certum STANDARD  to urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. 
Zawarty w zestawie certyfikat kwalifikowany może być wykorzystywany m. in.:

 • przez Płatników składek ZUS do podpisywania deklaracji,
 • do wysyłki e-Deklaracji lub JPK przekazywanych do US,
 • przy zdalnym zawieraniu umów cywilno-prawnych,
 • do podpisywania faktur elektronicznych.

Certum Mini

Podpis elektroniczny Lublin

355,47 zł brutto

289,00 zł netto

Małe, przenośne i poręczne urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Okres ważności: 1, 2 lata

Urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dzięki niewielkim rozmiarom zestaw CERTUM Mini jest bardzo wygodny w użyciu i wprost idealny dla klientów poszukujących rozwiązań mobilnych. Zawarty w zestawie certyfikat kwalifikowany może być wykorzystywany przez Płatników składek ZUS do podpisywania deklaracji.

Podpis kwalifikowany dla
dokumentów JEDZ

Podpis elektroniczny Lublin

355,47 zł brutto

289,00 zł netto

Certyfikat kwalifikowany Certum służący m. in. do podpisywania dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).
Okres ważności: 1, 2 lata.

JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), podpis elektroniczny: rewolucja w zamówieniach publicznych. Zgodnie z przyjętymi regulacjami, w tym nowelizacją Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., już od 18 kwietnia br. do udziału w zamówieniu publicznym konieczne będzie przesyłanie co najmniej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) podpisanego elektronicznym podpisem z kwalifikowanym certyfikatem. Jednocześnie informujemy, iż wymagania dotyczące szyfrowania plików JEDZ należy realizować zgodnie z wymaganiami zamawiającego – np. stosując oprogramowanie typu: 7-Zip, Winrar, Ms Word, Acrobat itd., które oferuje możliwość szyfrowania dokumentów przy użyciu hasła.

Podpis elektroniczny Lublin

Podpis elektroniczny Lublin

Podpis kwalifikowany – równoważny podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania i umów, które mają moc prawną.

Podpis kwalifikowany – do 6 października 2016 r. skrót od bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, czyli podpis elektroniczny spełniający warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Obecnie jest to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego

Do 6 października 2016 r. podpis elektroniczny musiał być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu.

 

 • przesyłanie dokumentów do jednostek administracji publicznej (od 9 lipca 2011 roku darmową alternatywą jest )
 • podpisywanie zapisanych w formie elektronicznej
 • składanie zleceń w niektórych aukcjach internetowych
 • podpisywanie  elektronicznych (do 31 grudnia 2010 roku)
 • uwierzytelnianie transakcji w banku

 

 • certyfikat zawierający informacje o właścicielu Certyfikatu
 • klucz publiczny, który służy do weryfikacji podpisu
 • klucz prywatny, który w przypadku certyfikatu kwalifikowanego znajduje się na
 • urządzenie do odczytu kart
 • aplikacja podpisująca

Kwalifikowany certyfikat w Polsce musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Ponadto obecnie obowiązuje ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ().

Certyfikat kwalifikowany może być wydawany jedynie osobom fizycznym. Potwierdza on przynależność klucza publicznego do danej osoby.

 

Jest to niezależna instytucja, która gwarantuje przynależność kluczy do konkretnych podmiotów (osób, organizacji, komputerów, urządzeń sieciowych, itd.). Zaufana Trzecia Strona (Party – ), która wydaje certyfikaty i dba o weryfikację tożsamości podmiotów jest nazywana urzędem certyfikacji lub centrum certyfikacji.

W Polsce kwalifikowane urzędy certyfikacji są umieszczone przez Ministra Cyfryzacji w „Rejestrze dostawców usług zaufania” prowadzonym przez