Kasy fisnalne Lublin ONLINE

KASY FISKALNE

KASY ONLINE

BIleterki

ERGO ONLINE

1249,00 zł

MOBILE ONLINE

1899,00 zł

BINGO ONLINE

1399,00 zł

REVO ONLINE

FAWAG LITE ONLINE

1299,00 zł

ONLINE PRO 300

1490,00 zł

ONLINE PRO 600

1540,00 zł

Kasy fiskalne Lublin ONLINE tekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,,ekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,tekst,teskt,t

KASY Z KOPIĄ ELEKTRONICZNĄ

ERGO

1249,00 zł

MOBILE HS

1299,00 zł

BINGO HS EJ

1299,00 zł

FAWAG LITE

1099,00 zł

BINGO XL

1399,00 zł

REVO

1699,00 zł

NEO XL

1999,00 zł

Typowe kasy, w których program pracy kasy ( i program aplikacyjny znajdują się wewnątrz samej kasy, takie jak ECR czy nawierają pełną zaprogramowaną bazę towarową PLU (ang. price look-up unit), to jest listę numerów (kodów) i nazw  z przyporządkowanymi symbolami literowymi stenami, także opcjoitp., które znajdują się w sklepie. Po zaprogramowaniu, zwykle z PC, wartości stawek podatku od A do G i bazy towarowej, w szczególności przypisaniu symboli stawek do zaprogramowanych towarów, kasa umożliwia prowadzenie sprzedaży. Na życzenie klienta kasjer wprowadza z klawiatury kod PLU towaru, opcjonalnie kod kreskowy lub zeskanowany czytnikiz towaru, kasa znajduje go w swojej bazie i drukuje pozycję na paragonie. Zakończenie transakcji przez kasjera, zwykle jednym przyciskiem z nazwą, np. SUMA, GOTÓWKA itp., rejestruje w pamięci RAM kasy fakt sprzedaży tego towa liczniki kwot brutto. Liczniki te mogą być później odczytywane przez operatora bezpośrednio na kasie lub zdalnie – przez program magazynowy zarządzający pracą sklepu, w celu obliczenia aktualnego stanu towarów w magazynie. Dodatkowo kasy tego typu mogą prowadzić stany magazynowe w swojej pamięci, a także pracować w trybie on-line z PC, aktualizując na bieżąco zapasy towarów w bazie na komputerze PC. Maksymalna liczba kodów towarowych na tego typu kasach nie przekracza liczby kilkudziesięciu tysięcy.

W przypadku kerminal kasowy czy też kasa komputerowa można aktualnie ograniczyć się wyłącznie do wyjaśnienia zasady działania drukarek fiskalnych, gdyż w pozostałych typach kas, stanowi ona ich podstawowy element. W przeciwieństwie do typowych kas z klawiaturą brak jest tutaj klawiatury numerycznej, a drukarka fiskalna posiada wyłącznie kilka przycisków, między innymi do wydruku raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaże na tego typu kasie realizowane są za pomocą programu aplikacyjnego uruchomionego na PC i sterującego zestawem instrukcji fiskalnych zawartych w protokole fiskalnym, w tym wydruki paragonów fiskalnych, faktur i raportów fiskalnych. Dla użytkownika jest to wyjątkowo przyjazne w obsłudze urządzenie, które zapewnia sprzedaż nawet kilkuset tysięcy towarów, gdyż pełna baza towarowa znajduje się na PC, z którym drukarka fiskalna komunikuje się zazwyczaj przez por, a także rukarka fiskalna przechowuje w swojej pamięci tylko skróty (często skróty kryptograficzne) z nazwy towaru, przypisanej stawki podatkowej, a w zasadzie trzech ostatnich wartości stawek podatkowych sprzedawanego towaru, który jest blokowany w momencie wystąpienia tzw. dołka podatkowego. Drukarka nie wymaga programowania bazy towarowej, wyłącznie wartości stawek podatku VAT, gdyż skrót dla towaru lokuje się w pamięci przy pierwszej sprzedaży tego towaru. Sprzedawany towar jest rozpoznawany przez drukarkę fiskalną po nazwie, a program aplikacyjny na PC kojarzy go z odpowiednim kodem kreskowym. Obecnie na rynku polskim występuje kilka różnych protokołów fiskalnych. Idea drukarki fiskalnej zrodziła się w Polsce tuż po wprowadzeniu obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Kasy ECR (ang. Electronic Cash Register – elektroniczne kasy rejestrujące). Są to zintegrowane urządzenia elektroniczne gotowe do instalacji w sklepie. Kasy ECR są zaplombowane, nierozbieralne i mają ograniczone możliwości rozbudowy i konfiguracji. Zwykle kupuje się kasę w postaci gotowej „jak jest” dobierając ew. jej typ i możliwości w zależności od potrzeb. Zwykle po zafiskalizowaniu kasy nie ma już możliwości jej rozbudowy (np. rozbudowy pamięci i zwiększenia pojemności bazy towarowej). Kasy elektroniczne dysponują zwykle niewielką pojemnością pamięci RAM w stosunku do modeli POS. Pozwala to na przechowywanie informacji statystycznych z jednego okresu. Oznacza to, że np. kasa pamięta sumę sprzedaży kasjerów od otwarcia zmiany, sumę sprzedaży poszczególnych towarów od ostatniego raportu sprzedaży towarów. Niektóre kasy systemowe mają możliwość przechowywania ograniczonej ilości szczegółowych pozycji paragonów (tzw. bufor pozycji paragonów). Zwykle jest to kilka tysięcy pozycji (każdy paragon zawiera kilka pozycji towarów), czyli ok. 1000 ostatnio wystawionych paragonów. Bufor paragonów jesm dysku serwera zarządzającego systeme

Kasy fiskalne Lublin ONLINE Są to kasy, które dedykowane są do pracy w specyficznych warunkach, np. w taksówkach, autobusach, aptekach i restauracjach. Dzielone są ze względu na odpowiednio przygotowane oprogramowanie (program pracy kasy i program aplikacyjny) na:

 • kasy współp
 • kasy do aptek (drukarki fiskalne),
 • kasy restauracyjne,
 • bileterki.

 

Zupełnie nowa jakość w polskich wymaganiach dla kas rejestrujących pojawiła się w nieobowiązującym już rodzie umożliwiono certyfikację kas z jednym traktem papieru w mechanizmie drukującym dla oryginału wydruku. Kasy te pod nazwą kas z kopią elektroniczną (EJ, ang. electronic journal) praktycznie zdobyły olbrzymią popularność i uznanie wśród użytkowników w Polsce. Najważniejszą różnicą w stosunku do kas z kopią papierową jest archiwizowanie danych na nośnikach kopii elektronicznej, zazwyczaj pamiechnionej na całym świecie), o rozmiarach dochodzących do kilku GB np. kartypamięci USB itp. Każdy użytkownik takiej kasy ma niespotykaną do tej pory łatwość w dostępie do wykonanej i zarchiwizowanej sprzedaży za pośrednictwem programu archiwizującego (na PC), który przegląda, sortuje dane zapisane na nośniku, a także weryfikuje numer kontrolny (paragonu, faktury, raportu fiskalnego dobowego) stanowiący niekwalifikowany  wydruku fiskalnego. Dodatkową korzyścią ze stosowania kas z kopią elektroniczną jest o połowę mniejsze zużycie rolek papierowych, mechanizmu drukarki i energii elektrycznej.

NOVA

1290,00 zł

BIleterki

Kasy fiskalne Lublin ONLINE Są to kasy, które dedykowane są do pracy w specyficznych warunkach, np. w taksówkach, autobusach, aptekach i restauracjach. Dzielone są ze względu na odpowiednio przygotowane oprogramowanie (program pracy kasy i program aplikacyjny) na:

 • kasy współp
 • kasy do aptek (drukarki fiskalne),
 • kasy restauracyjne,
 • bileterki.

 

Zupełnie nowa jakość w polskich wymaganiach dla kas rejestrujących pojawiła się w nieobowiązującym już rodzie umożliwiono certyfikację kas z jednym traktem papieru w mechanizmie drukującym dla oryginału wydruku. Kasy te pod nazwą kas z kopią elektroniczną (EJ, ang. electronic journal) praktycznie zdobyły olbrzymią popularność i uznanie wśród użytkowników w Polsce. Najważniejszą różnicą w stosunku do kas z kopią papierową jest archiwizowanie danych na nośnikach kopii elektronicznej, zazwyczaj pamiechnionej na całym świecie), o rozmiarach dochodzących do kilku GB np. kartypamięci USB itp. Każdy użytkownik takiej kasy ma niespotykaną do tej pory łatwość w dostępie do wykonanej i zarchiwizowanej sprzedaży za pośrednictwem programu archiwizującego (na PC), który przegląda, sortuje dane zapisane na nośniku, a także weryfikuje numer kontrolny (paragonu, faktury, raportu fiskalnego dobowego) stanowiący niekwalifikowany  wydruku fiskalnego. Dodatkową korzyścią ze stosowania kas z kopią elektroniczną jest o połowę mniejsze zużycie rolek papierowych, mechanizmu drukarki i energii elektrycznej.

EURO 50TE MINI

999,00 zł

EURO 50TE MINI+

1099,00 zł

Kasy fiskalne Lublin ONLINE Są to kasy, które dedykowane są do pracy w specyficznych warunkach, np. w taksówkach, autobusach, aptekach i restauracjach. Dzielone są ze względu na odpowiednio przygotowane oprogramowanie (program pracy kasy i program aplikacyjny) na:

 • kasy współp
 • kasy do aptek (drukarki fiskalne),
 • kasy restauracyjne,
 • bileterki.

 

Zupełnie nowa jakość w polskich wymaganiach dla kas rejestrujących pojawiła się w nieobowiązującym już rodzie umożliwiono certyfikację kas z jednym traktem papieru w mechanizmie drukującym dla oryginału wydruku. Kasy te pod nazwą kas z kopią elektroniczną (EJ, ang. electronic journal) praktycznie zdobyły olbrzymią popularność i uznanie wśród użytkowników w Polsce. Najważniejszą różnicą w stosunku do kas z kopią papierową jest archiwizowanie danych na nośnikach kopii elektronicznej, zazwyczaj pamiechnionej na całym świecie), o rozmiarach dochodzących do kilku GB np. kartypamięci USB itp. Każdy użytkownik takiej kasy ma niespotykaną do tej pory łatwość w dostępie do wykonanej i zarchiwizowanej sprzedaży za pośrednictwem programu archiwizującego (na PC), który przegląda, sortuje dane zapisane na nośniku, a także weryfikuje numer kontrolny (paragonu, faktury, raportu fiskalnego dobowego) stanowiący niekwalifikowany  wydruku fiskalnego. Dodatkową korzyścią ze stosowania kas z kopią elektroniczną jest o połowę mniejsze zużycie rolek papierowych, mechanizmu drukarki i energii elektrycznej.

SHARP ER-A285P

1499,00 zł

Kasy fiskalne Lublin ONLINE Są to kasy, które dedykowane są do pracy w specyficznych warunkach, np. w taksówkach, autobusach, aptekach i restauracjach. Dzielone są ze względu na odpowiednio przygotowane oprogramowanie (program pracy kasy i program aplikacyjny) na:

 • kasy współp
 • kasy do aptek (drukarki fiskalne),
 • kasy restauracyjne,
 • bileterki.

 

Zupełnie nowa jakość w polskich wymaganiach dla kas rejestrujących pojawiła się w nieobowiązującym już rodzie umożliwiono certyfikację kas z jednym traktem papieru w mechanizmie drukującym dla oryginału wydruku. Kasy te pod nazwą kas z kopią elektroniczną (EJ, ang. electronic journal) praktycznie zdobyły olbrzymią popularność i uznanie wśród użytkowników w Polsce. Najważniejszą różnicą w stosunku do kas z kopią papierową jest archiwizowanie danych na nośnikach kopii elektronicznej, zazwyczaj pamiechnionej na całym świecie), o rozmiarach dochodzących do kilku GB np. kartypamięci USB itp. Każdy użytkownik takiej kasy ma niespotykaną do tej pory łatwość w dostępie do wykonanej i zarchiwizowanej sprzedaży za pośrednictwem programu archiwizującego (na PC), który przegląda, sortuje dane zapisane na nośniku, a także weryfikuje numer kontrolny (paragonu, faktury, raportu fiskalnego dobowego) stanowiący niekwalifikowany  wydruku fiskalnego. Dodatkową korzyścią ze stosowania kas z kopią elektroniczną jest o połowę mniejsze zużycie rolek papierowych, mechanizmu drukarki i energii elektrycznej.

PERŁA E PLUS

1149,00 zł

BURSZTYN E PLUS

1149,00 zł

Kasy fiskalne Lublin ONLINE Są to kasy, które dedykowane są do pracy w specyficznych warunkach, np. w taksówkach, autobusach, aptekach i restauracjach. Dzielone są ze względu na odpowiednio przygotowane oprogramowanie (program pracy kasy i program aplikacyjny) na:

 • kasy współp
 • kasy do aptek (drukarki fiskalne),
 • kasy restauracyjne,
 • bileterki.

 

Zupełnie nowa jakość w polskich wymaganiach dla kas rejestrujących pojawiła się w nieobowiązującym już rodzie umożliwiono certyfikację kas z jednym traktem papieru w mechanizmie drukującym dla oryginału wydruku. Kasy te pod nazwą kas z kopią elektroniczną (EJ, ang. electronic journal) praktycznie zdobyły olbrzymią popularność i uznanie wśród użytkowników w Polsce. Najważniejszą różnicą w stosunku do kas z kopią papierową jest archiwizowanie danych na nośnikach kopii elektronicznej, zazwyczaj pamiechnionej na całym świecie), o rozmiarach dochodzących do kilku GB np. kartypamięci USB itp. Każdy użytkownik takiej kasy ma niespotykaną do tej pory łatwość w dostępie do wykonanej i zarchiwizowanej sprzedaży za pośrednictwem programu archiwizującego (na PC), który przegląda, sortuje dane zapisane na nośniku, a także weryfikuje numer kontrolny (paragonu, faktury, raportu fiskalnego dobowego) stanowiący niekwalifikowany  wydruku fiskalnego. Dodatkową korzyścią ze stosowania kas z kopią elektroniczną jest o połowę mniejsze zużycie rolek papierowych, mechanizmu drukarki i energii elektrycznej.

Kasy fiskalne online

Mieszkasz w Lublinie lub w jego najbliższych okolicach? Planujesz zakup kasy fiskalnej na potrzeby Twojego sklepu? Sprawdź koniecznie ofertę firmy Alfa Komputer! Zajmujemy się sprzedażą najlepszych dostępnych obecnie na rynku kas fiskalnych i innych służących podobnym celom urządzeń. Kasa fiskalna, którą u nas zakupisz będzie łatwa w obsłudze i nie będzie podatna na awarie. Jesteśmy przekonani o tym, że będzie służyła Ci przez długi okres czasu. Czym jest kasa fiskalna? To urządzenie, które spotykamy na co dzień w sklepie, w którym robimy zakupy, służy do wystawiania paragonów fiskalnych. Można je zaprogramować wedle własnych potrzeb. W naszej ofercie znajdują się kasy wyprodukowane przez tak znane i wysoko oceniane w tej branży firmy, jak FAWA czy Mobile Online. Każda z nich posiada czytelny wyświetlacz, z jej pomocą wydrukowany zostanie zarówno paragon, jak też wykonana zostanie od razu jego kopia. Są na tyle łatwe w obsłudze,  że nie potrzeba zbyt wiele czasu, aby nauczyć się tego, jak można korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji. Niektóre z oferowanych przez nasz sklep kas są przenośne, co okaże się z pewnością bardzo wygodne dla ich nabywcy. Nasz Klient wybierać może spośród kas z umieszczonym w nich modułem WIFI i GPRS ( antena wewnętrzna lub umieszczona na zewnątrz ), dostępna jest również opcja Bluetooth. Oferta naszego sklepu jest na tyle szeroka, że z pewnością każdy zainteresowany kupnem takiego urządzenia znajdzie kasę idealną dla jego potrzeb. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących kas, które można u nas zakupić, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Chętnie udzielimy tą drogą dodatkowych, bardziej szczegółowych informacji  na temat naszej oferty.