Jak mogę odblokować kod PIN?

Objawy

W oprogramowaniu proCertum Cardmanager status kodu PIN określony jest jako zablokowany.

Przyczyna

Trzykrotne, błędne podanie kodu PIN.

Rozwiązanie:

PIN można odblokować za pomocą kodu PUK oraz programu proCertum CardManager.

W tym celu należy wybrać zakładkę ‘Profil bezpieczny’ w oprogramowaniu proCertum CardManager i wcisnąć przycisk Nowy PIN:

Zmiana PIN

Aplikacja poprosi o podanie kodu PUK oraz zdefiniowanie nowego kodu PIN. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu. Aby zatwierdzić wprowadzony PIN należy nacisnąć przycisk ‘OK’:

Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian:

Jak mogę odblokować kod PIN?