Gastro Centrala

Gastro centrala

Sprawdzaj bieżący stan zasobów w oparciu o dokumenty zakupu oraz zrealizowaną sprzedaż.
Korzystaj z wielu praktycznych analiz i raportów.

Możliwości

Sprzedaż i marketing

zarządzanie cennikami, promocjami i recepturami

Kontrola finansowa

łatwy dostęp do raportów i wykresów

Kadry i HR

raporty czasu pracy

Operacje

raporty sprzedaży, stanów, operatorów i podgląd receptur

Zakupy

zarządzanie cennikami i kartotekami dostawców